Costa Stem

Costar rica flower stem made from velvet. It can be shaped.Costa Flower Stem - Blue
Costa Flower Stem - Fuchsia
Costa Flower Stem - Purple
Costa Flower Stem - Red
Costa Flower Stem - Yellow